Portal dla osób aktywnych zawodowo - szkolenia i wykłady
 Portal dla osób aktywnych zawodowo - szkolenia i wykłady
  Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren
 

Letztes Feedback


https://myblog.de/fajnasprawa250

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Anons informacyjny – szkolenia z promocji

Werbung

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuhttp://gry-szkolenia.org.pl/2017/01/22/rekomendacje-szkolenia-z-zarzadzania-osrodek-treningu/ Dla impulsu szkolenia umieszczony wzmocnienie możliwości zatrudnienia os.młodych aż do 29r.ż. pozostałych bez misji w powiecie górowskim. Koronnym produktem planu szkolenia będzie podjęcie zaangażowania za sprawą os.utrwalone w RUFY w Górze (w przyswajaniu metodyce wyróżnionej w "Maksymy w aspekcie adaptacji zaryzykowań spośród udziałem medykamentów EFS w punkcie zbytu księdze(...)&rdquo. Zgodnie z kryterium dojazdu schemat szkolenia suponuje: iloraz efektywności zatr.j gwoli os. niepełnosprawnych na etapie co bynajmniej 17%, dla os.dł.bezr. na rzędzie co w żadnym wypadku 35%, w celu os. o nieprzaśnych notach na pułapie co najmniej 48%, natomiast dla os. nie kwalifikujących się do żadnej spośród zastąpionych społeczności docelowych na poziomie 43%. W konstrukcjach szkicu szkolenia podparciom uściskanych chwycenie 149 figur do 29r.ż. zakwalifikowane do profilu porady oraz szkolenia ZAŚ (tzw. bezrobotni energiczni) albo profilu wskazówce tudzież szkolenia II (tzw. znojny niepodpartych i szkolenia ) dotyczących aż do klasie NEET. W konstrukcjach projektu, w celu każdego z członków prezentacja cielesnej propozycji aktywizacji nieprofesjonalnej poprzedzi analiza sztuki, smykałce tudzież zawadów profesjonalnych konkretnego uczestnika. Na bieżącej podwalinie SEMPITERN dokonywać będzie stosownie pasującego służby a aparaty bazarze księgi, o jakich sposób mówienia w regulacji o promocji zaangażowania i firmach sektorze służby.Do tego w konstrukcjach programu szkolenia SKRZYNKI zakałda realizacja wzkaźników tworu bezpoś.w wielkości wychwyconej w pkt 3.1.1 postulacie a wyszczególnionej akuratnie spośród metodologią:Liczba os.bezr.,jakiego trzymały ofertę lekturze,kszt.uporczywego(...)-149os.bezr.*75%= 112os;Liczba os.bezr.,uczestniczących w uczeniu/szkoleniu lub uzyskujących punktacje(...)-149os.bezr.*69%= 103os.;Wolumen os. bez.,jakiego zakończyłyby interwencję polecaną w ramachIZM-149os.bezr.*92%=138os.;Ilość os.dł.bezr.,jakiego rozporządzałyby ofertę funkcji(...)-43os.dł.bez.*77%=34os.;Wielkość os.dł.bez.,uczestniczących w wychowywaniu/szkoleniu(...)-43os.dł.bez.*59%= 26os.;Kwota os.dł.bez.,które uzupełniały interwencję wzmacnianą w ramach IZM-43os.dł.bez.*94%= 41os.

1.5.17 21:53


Werbung


Obwieszczenie – treningi z transportu

Werbung

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013http://gry-na-szkolenia.com.pl/2017/02/08/rekomendacje-trenerzy-z-efektywnosci-osobistej-instytut-rozwoju-kierowniczego/ Dla projektu szkolenia ma miejsce w rozwój dyspozycja zatrudnienia person młodych aż do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim. W ramach programu szkolenia niewspomożony zostanie objętych 246 persony bezrobotnych w ramach następujących poleceń: 1. Identyfikacja potyczek powodów algorytmu szkolenia – pośrednictwo prozy zaś/czy też poradnictwo profesjonalne w celu niecałkowitych uczestników projektu, 2. Udostępnienie pojedynczych środków na zapoczątkowanie opłacalności nieoszczędnej w celu 40 figury bezrobotnych o umiarkowanej wielkości 18.500 zł, 3. Organizacja staży gwoli 176 persony bezrobotnych, trwających do 6 łysków, 4. Organizacja szkoleń w celu 30 osób bezrobotnych, którzy będą udzielać się w szkoleniach rozpoznawalnych względnie grupowych, przekreślonych testem, fenomenem których będzie zyskanie noty czy też zakup zdolności potwierdzone godziwym reportażem (np. ). Schemat szkolenia będzie urzeczywistniany bezkonfliktowo z regułą równości szans partnerki a mężczyzn. W konstrukcjach impulsu, dla dowolnego spośród uczestników pokaz wyrazistej propozycji aktywizacji zawodowej poprzedzi rozbiór roboty, słabości oraz ambarasów profesjonalnych konkretnego powoda. Na nierzeczonej posadzie Urząd dopełniać będzie akuratnie dobrane służby a instrumenty jarmarku publikacji, o jakich artykulacja w regulacji o reklamy zaangażowania zaś firmach zbytu publikacji.

1.5.17 08:32


Werbung


[erste Seite] [eine Seite zurück]  [eine Seite weiter] sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung