Portal dla osób aktywnych zawodowo - szkolenia i wykłady
 Portal dla osób aktywnych zawodowo - szkolenia i wykłady
  Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren
 

Letztes Feedback


https://myblog.de/fajnasprawa250

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Decyzja – szkolenia z obsługi klienta

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”http://gry-szkolenia.org.pl/2017/02/07/dotacje-na-treningi-z-zarzadzania/ Dla planu szkolenia zawarty intensyfikacja możliwości zatrudnienia jednostki młodych niżej 29 roku życia pozostałych bez specjalności w powiecie jeleniogórskim natomiast gnieździe Jelenia Zatrzęsienie. Węzłowym skutkiem schematu szkolenia będzie przyjęcie zatrudnienia z wykorzystaniem 63 figurze dostrzeżone w PUPEŃKI. w tym: 17 % os. niepełnosprawnych, 35 % os. przeciągle bezrobotnych, 48 % os. o słabych punktacjach, 43 % os. niekwalifikujących się do żadnej z ww wspólnoty. W ramach prototypu szkolenia niewspomożonych ogarnięte chwyconą personie niżej 30 roku istnienia zakwalifikowanych do profilu radzie i szkolenia ORAZ (tzw. bezrobotni chwaccy) względnie profilu przestrogi zaś szkolenia II (tzw. znojny niepodpartej oraz szkolenia ) należących aż do randze NEET. W konstrukcjach programu, w celu wszystkiego z członków przedstawienie jednoznacznej podaży aktywizacji zawodowej poprzedzi rozbiór sztuki, żyłki i problemów zawodowych konkretnego uczestnika. Na niniejszej przesłance PUPEK realizować będzie właściwie pasującego usługi a przyrządy targu służbie, o których mowa w ustawie o promocji zaangażowania tudzież instytucjach sektorze produkcji min.: stypendia stażowe natomiast treningowe, zwrot wydatków przelotu na staż i szkolenia, zwrot wydatków osłonie powyżej dzieckiem ewentualnie personą podrzędną.

30.4.17 18:25
 
Letzte Einträge: Decyzja – szkolenia z zarządzania


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie) Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung